Hva er en arborist?

Firmalogo
Argus kompetanse
Sikkerhetsopplæring, kurs, anleggsgartner, arborist og nettbutikk.
Gå til innhold

Hva er en arborist?

Argus kompetanse
Publisert by Chris i Arborist/trepleier · tirsdag 24 mar 2020
Tags: arboristtrepleiebeskjæringsikkerhetsvurderingtaksering
Vi ser at mange misbruker både arboristtitelen og også i noen grad trepleietitelen og faktisk tror eller i alle fall liker de å få andre til å tro - at bare de har tatt et kurs i treklatring, så kan de kalle seg dette...
Vel, dette er egentlig lureri eller i beste fall uvitenhet, så derfor vil vi klargjøre dette litt mer for at flere skal vite hva man skal kunne forlange av noen som faktisk har en skikkelig utdannelse innen dette og dermed ha rett til å bruke disse titlene.

En arborist kan sees på som en tredoktor, hvor fagområdet dekker alt fra planlegging, skjøtsel, planting, vurdering, sikring og felling av trær bl.a.

En arborist klatrer ofte i trær i forbindelse med beskjæring og trefelling, men ikke nødvendigvis alle arborister klatrer i trær.
Selv om man både driver med trefelling og klatring, så har man faktisk ikke rett til å kalle seg verken trepleier eller arborist fordi det å bruke disse titlene krever mange år med utdanning, kurs og erfaring - og ikke minst - skal kunne dokumenteres.

  
Det er to utdannelser som gir rett til å kalle seg arborist. Det ene er når man har fagbrev som arborist (dette kan tas kun et sted her i Norge), og det andre er ved at man er sertifisert gjennom ISA (International Society of Arboriculture) som ISA sertifisert arborist. ISA sertifiseringene er gyldig i hele verden.

  
Det finnes også andre utdannelser innen trepleie, men da blir man som regel trepleier eller treteknikker / plantehelse teknikker, men ikke arborist. For eksempel sertifiseringer i gjennom EAC (European Arboricultural Council). Gjennom disse blir man trepleier eller treteknikker. EAC sertifiseringene er gyldig kun i Europa.

Sertifiseringer stiller generelt høyere krav enn en vanlig fagutdannelse og ett fagbrev, siden de stiller krav til at man allerede har ett fagbrev eller en utdannelse i grunn.
Det er også krav til at man hele tiden må holde seg oppdatert for å få fornyet sertifiseringene.

Altså - en som er berettiget til å kalle seg arborist eller trepleier - har en solid utdanning som grunnlag og ikke bare et lite kurs i treklatring og/eller trefelling, så derfor bør man alltid be om at utøver skal kunne framlegge bevis/vitnemål for å sikre at man faktisk står ovenfor en fagkyndig person - for å sikre at man får utført jobben på en fagmessig god måte.

I tillegg så skal alle som driver med slikt arbeide ha dokumentert opplæring i alt arbeidsutstyr eller arbeidsoperasjoner som medfører fare for liv og helse - dette inkluderer blandt annet motorsag, hekkesaks, ryddesag og arbeidssituasjoner i sammenheng med treklatring og trefelling.

Hos oss har vi en anleggsgartner som også er ISA sertifisert arborist (ID: NR-0041A) og en trepleiespesialist (TCIA) som begge er gjelder for hele verden.

Håper dette er oppklarende for dere og er det noe dere lurer på, så er det bare å ta kontakt!

Med de beste ønsker til dere alle fra oss her i Argus kompetanse - Rune, Robin og Christine!


Robin Odden
Certification ID: NR-0041A

Sertifiseringsbevis

Argus kompetanse, Hvamsvegen 1340, 1929 Auli, Tlf. 930 93 549, Mail, Org. nr. 994 330 691
ISA sertifiseringslogo
Tilbake til innholdet